Altany ogrodowe a prawo budowlane

Standard

Każdy, kto decyduje się na postawienie w ogrodzie altany powinien pamiętać o tym, że przedsięwzięcie te musi pozostawać w zgodzie z obowiązującym prawem budowlanym. Nie ma przy tym znaczenia czy altanę stawiamy od podstaw, czy też montujemy gotowy model zakupiony w sklepie.indeks

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?

W pierwszej kolejności pojawia się kwestia uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z przepisami altany znajdujące się na obszarach rodzinnych ogrodów działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich nie wymagają pozwolenia na budowę, ale trzeba je zgłosić do starostwa. W przypadku altan spełniających powyższe wymogi, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 25 m² nie jest wymagane zgłoszenie do starostwa, lecz o zamiarze wybudowania należy poinformować w pisemnej formie zarząd rodzinnych ogrodów działkowych. Tak więc jeśli powierzchnia zabudowy altany przekracza 35 m², konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zgłaszając budowę altany do starostwa powiatowe, trzeba mieć na względzie kwestie formalne:

– zgłoszenia trzeba dokonać przed rozpoczęciem prac,

– prace można rozpocząć pod warunkiem, że w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie zostanie wniesiony sprzeciw; brak sprzeciwu określany jest w tym przypadku mianem milczącej zgody.

Odległość od granicy działki

Ponadto prawo budowlane reguluje również takie kwestie jak odległość budowli od granicy działki. W tym momencie kluczowe jest to czy altana ma ściany, czy też nie. Jeśli tak, to zgodnie z literą prawa jest traktowana jako budynek o przeznaczeniu gospodarczym. W takim układzie altana musi się znajdować w co najmniej 4-metrowej odległości od granicy działki lub 3-metrowej, o ile w ścianie znajdującej się od strony granicy nie ma ani okien, ani drzwi. Jeżeli wcześniej sąsiad postawił przy granicy działki budynek bądź zbliżył się na odległość wynoszącą mniej niż 3 m, wówczas istnieje możliwość dobudowania się do tego budynku lub zbliżenia na taką samą odległość, lecz nie mniejszą niż 1,5 m.

Samowola budowlana

Wybudowanie altany bez pozwolenia bądź bez zgłoszenia jest samowolą budowlaną – jest to przestępstwo, za które grozi kara grzywny lub pozbawienia wolności do 2 lat. Samowolę budowlaną można zalegalizować, o ile uzyskane zostały uprzednio warunki zabudowy. Istnieje możliwość uzyskania tych warunków już po wybudowaniu altany. Warto nadmienić, iż nie wszystkie budowle czy budynki da się zalegalizować – wymagane jest m. in. posiadanie projektu budowlanego. I jeszcze jedna ważna sprawa dotycząca legalizacji samowoli budowlanej, a mianowicie koszty. Opłata legalizacyjna dla samowolnie wbudowanej altany to wydatek rzędu 5 tys. zł. Legalizacja wiąże się z obowiązkiem dopełnienia szeregu formalności:

– budowa musi być zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

– wymagany jest projekt zagospodarowania działki,

– wymagane jest zaświadczenie wójta/burmistrza/prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego planu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s